• متقاضيان کار در شرکت ايران خودرو خراسان مي توانند در بانک مشاغل سايت اين شرکت( سايت حاضر) بصورت کاملا رايگان، ثبت نام نمايند.
  • ثبت نام و ارسال درخواست، هيچگونه تعهدي را جهت استخدام متوجه شرکت ايران خودرو خراسان نمي نمايد.
  • شرکت ايران خودرو خراسان در مقطعي که نياز به جذب نيروي کار دارد، درخواستهاي ثبت شده در اين بانک را بررسي و نسبت به استخدام نيروي مورد نياز خود، اقدام مي نمايد.

ضوابط عمومی استخدام
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2- متدين به دين مبين اسلام و يا يكي ديگر از اديان شناخته شده در قانون اساسي
3- نداشتن منع قانوني از نظر خدمت نظام وظيفه عمومي
4- نداشتن سابقه محكوميت جزائي
5- نداشتن سوء‌پيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر
6- داشتن گواهينامه پايان تحصيلات
7- داشتن سلامتي كامل جسمي و رواني و توانائي انجام كار به تشخيص مراجع پزشكي مورد تأييد شركت
8- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها در خصوص استخدام قراردادي تمام وقت
9- داشتن شرايط احراز شغل (تجربه، تحصيل، خصوصيات فردي و ...)
10- داشتن حداقل 18 سال تمام